Detail Inovasi Perguruan Tinggi


Tema: Pertanian
Judul: PENGATURAN KERAGAAN TANAMAN PAMELO (Citrus maxima (Burm.) Merr.) DENGAN PEMANGKASAN DAN KOMBINASI PUPUK N, P, DAN K
Perguruan Tinggi: Universitas Djuanda
Jenis/sdm: dosen/0004026401#0413076401

Tahun: 2016

Tujuan penelitian ialah mengetahui pengaruh pemangkasan dan pemupukan pada pertumbuhan tanaman pamelo. Pelaksanaan dilakukan di bulan April hingga November 2014 di Kebun Percobaan Agroteknologi Universitas Djuanda Bogor. Rancangan Acak Lengkap digunakan sebagai rancangan percobaan. Faktor pertama adalah pemangkasan (dipangkas dan tidak dipangkas) dan faktor kedua adalah komposisi pupuk yaitu K1 (6,25 g Urea, 3,75g SP-36, 2,5g KCl), K2 (6,25g Urea, 5,62 g SP-36, 3,7 g KCl), K3 (6,25 g Urea, 7,5 g SP-36, 5,00 g KCl), K4 (6,25 g Urea, 7,5 g SP-36, 6,25g KCl) per aplikasi. Hasil penelitian menunjukkan penambahan dosis terhadap pupuk SP-36 dan KCl pada tanaman yang tidak dipangkas meningkatkan tinggi tanaman dan kandungan nitrogen daun. Sementara itu, kandungan fosfor daun pada tanaman yang tidak dipupuk cenderung lebih tinggi. Tanaman pamelo yang dipupuk menghasilkan luas dan jumlah daun, serta volume tajuk lebih besar dibanding dengan yang diberi pupuk. Tanaman yang dipangkas daunnya lebih sedikit, tetapi kandungan kalium daun lebih besar daripada yang tidak dipangkas